MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Triển khai các hoạt động kinh doanh tại đơn vị theo định hướng hoạt động của các Khối Kinh doanh và của Eximbank từng thời kỳ.

- Thực hiện giao chỉ tiêu, điều phối, hỗ trợ, kèm cặp, giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch của cán bộ nhân viên tại đon vị.

- Triển khai/ duy trì và kiểm soát/ đánh giá thường xuyên/ định kỳ các hoạt động kinh doanh/ dịch vụ tại đơn vị.

- Đảm bảo tính liên tục/ nhất quán khi triển khai các dịch vụ của ngân hàng.

- Triển khai đồng bộ công tác Quản trị rủi ro và tuân thủ tại chi nhánh

- Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …

- Đảm bảo cán bộ tại đơn vị triển khai đầy đủ các bước theo quy định kiểm soát vay của ngân hàng.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ tại các vị trí công tác đặc biệt, các vị trí trực tiếp tiếp xúc với khách hàng trong đơn vị.

- Công tác quản lý nguồn lực (điều phối nhân lực, đào tạo, xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của CBNV….), đảm bảo duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan kinh tế: Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành khác có liên quan.

- Kiến thức chuyên sâu về Kinh tế, tài chính.

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm liên quan đến hoạt động tín dụng/thẩm định/phê duyệt hoặc công tác khác thuộc lĩnh vực Tài chính - ngân hàng tại TCTD, tổ chức tài chính, công ty chứng khoán, công ty kiểm toán. Trong đó có ít nhất 03 năm làm quản lý từ cấp trưởng phòng trở lên phụ trách mảng kinh doanh.

 

 

Theo quy định của Eximbank, việc tuyển dụng phải đảm bảo tính trung thực, minh bạch, khách quan và người ứng tuyển không phải trả bất kỳ chi phí nào trong quá trình ứng tuyển. Trong trường hợp phát sinh sự việc vi phạm các nguyên tắc nêu trên, Ông/Bà vui lòng phản ánh với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới website để được hỗ trợ

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Vị trí Quản lý
Hồ Chí Minh (HCM)
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển
Lương: Thỏa Thuận
Địa điểm làm việc: Vị trí Quản lý, Hồ Chí Minh (HCM)
Hạn nộp hồ sơ: 02/01 — 31/12/2024
Chia sẻ với bạn bè: