MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nghiên cứu, tham mưu chiến lược CNTT:

 • Nghiên cứu,đề xuất triển khai các giải pháp, công nghệ mới phù hợp với Eximbank.
 • Tham mưu, đề xuất với Ban GĐK và Ban TGĐ về nhu cầu phát triển, chủ trương, định hướng chiến lược CNTT trung và dài hạn của Eximbank.
 • Trên cơ sở chiến lược CNTT của Eximbank đã được Ban TGĐ phê duyệt, xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch để triển khai chiến lược CNTT, theo dõi và báo cáo tiến độ triển khai chiến lược CNTT.

Quản lý và kiểm soát ngân sách CNTT:

 • Tổng hợp và xây dựng kế hoạch ngân sách CNTT hàng năm và trình Ban TGĐ phê duyệt.
 • Đầu mối theo dõi, tổng hợp và báo cáo việc sử dụng ngân sách CNTT hàng năm của các đơn vị trực thuộc Khối CNTT cho Ban GĐK và Ban TGĐ.
 • Đầu mối tổng hợp và theo dõi việc đầu tư mua sắm và gia hạn bản quyền các phần mềm mà Eximbank đã đầu tư.
 • Tổ chức quản lý, kiểm soát phí đầu tư và chi phí vận hành; tổ chức thanh toán các hợp đồng kinh tế với đối tác của các đơn vị thuộc CNTT.

Giám sát thực hiện KPI:

 • Đầu mối tổng hợp đăng ký KPI các đơn vị trực thuộc Khối CNTT hàng năm.
 • Giám sát kết quả thực hiện KPI của các đơn vị trực thuộc Khối CNTT, đầu mối tổng hợp kết quả đánh giá KPI của các đơn vị trực thuộc Khối CNTT và báo cáo Ban GĐK và Ban TGĐ.

Hỗ trợ dự án CNTT, dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT:

 • Hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Khối CNTT trong suốt quá trình triển khai các dự án CNTT, dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT để tuân thủ các quy định liên quan đến mua sắm CNTT.
 • Soát xét các tờ trình, tài liệu, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, Ban GĐKvà Ban TGĐ trong suốt quá trình triển khai các dự án CNTT và dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT như: báo cáo đầu tư, đề cương dự toán chi tiết, tờ trình mua sắm, hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu, hợp đồng mua sắm, hồ sơ nghiệm thu hợp đồng mua sắm CNTT.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT, hoặc chuyên ngành có liên quan.
 • Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn: ưu tiên có chứng chỉ liên quan quản lý dự án (như chứng chỉ PMP,...) và đấu thầu
 • Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về triển khai các Dự án CNTT
 • Hiểu biết về lĩnh vực đảm nhận: am hiểu các quy trình liên quan đến quản lý và triển khai dự án CNTT, quy trình soạn thảo và ban hành văn bản nội bộ, hướng dẫn công việc về công tác soạn báo cáo, kiểm toán,...

 

Theo quy định của Eximbank, việc tuyển dụng phải đảm bảo tính trung thực, minh bạch, khách quan và người ứng tuyển không phải trả bất kỳ chi phí nào trong quá trình ứng tuyển. Trong trường hợp phát sinh sự việc vi phạm các nguyên tắc nêu trên, Ông/Bà vui lòng phản ánh với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới website để được hỗ trợ

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển
Lương: 15,000,00025,000,000 VNĐ
Địa điểm làm việc: Hội Sở (HO)
Hạn nộp hồ sơ: 06/06 — 06/07/2024
Chia sẻ với bạn bè: