MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham mưu, giúp việc, phục vụ cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành, giám sát của HĐQT trong quá trình thực hiện các mục tiêu chiến lược trong hệ thống Eximbank, đảm bảo tốc độ xử lý thông tin bí mật, kịp thời, chính xác, an toàn và hiệu quả; 
 • Đầu mối tiếp nhận, nghiên cứu, tham mưu đối với hồ sơ từ các Đơn vị trong hệ thống để trình Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT giao phó/phân công/ủy quyền xem xét, phê duyệt; Triển khai các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT đến các cá nhân/đơn vị liên quan để thực hiện; 
 • Tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong công tác xây dựng và triển khai các chương trình làm việc, kế hoạch công tác, chương trình họp HĐQT tuân thủ theo các quy định của pháp luật và quy định của Eximbank; 
 • Triển khai các thủ tục trình HĐQT phê duyệt đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền HĐQT; 
 • Hỗ trợ HĐQT hoặc phối hợp với các đơn vị đầu mối để hoàn thiện thủ tục ban hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Eximbank, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT; 
 • Theo dõi, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, báo cáo tiến độ triển khai các chính sách, chủ trương, định hướng, chiến lược, chương trình hành động, nghị quyết, quyết định, quy định, chỉ thị và các ý kiến chỉ đạo của HĐQT; 
 • Giúp việc cho HĐQT trong việc phối hợp, triển khai quy chế quản trị của Eximbank, hoạt động phối hợp của HĐQT với Ban Kiểm soát, Ban điều hành; kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; 
 • Tham mưu, giúp việc cho các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT để thực hiện các công việc liên quan; 
 • Tổng hợp và cung cấp các thông tin cho HĐQT trong quản trị, điều hành hoạt động của hệ thống và các đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của Eximbank; 
 • Giải trình và báo cáo hoạt động của HĐQT đối với các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra; 
 • Hỗ trợ cho hoạt động chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT để bảo đảm các Thành viên HĐQT nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà HĐQT phải xem xét; 
 • Thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu (định kỳ và đột xuất) của các cơ quan chức năng; 
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng HĐQT phân công. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ học vấn, Bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương tự, 
 • Hiểu biết về lĩnh vực đảm nhận: có kiến thức về lĩnh vực tài chính, chứng khoán; Am hiểu về thị trường, xu hướng phát triển hoạt động kinh tế của Khu vực, địa phương; Có kiến thức về Luật các tổ chức tín dụng, Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật có liên quan;  
 • Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. 
 • Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.
 • Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (word, excel, powerpoint…)
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp; tiếp cận công việc nhanh, xử lý thông tin tốt; có khả năng nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới nhanh - tốt; giọng nói dễ nghe, tự tin và cách trình bày thuyết phục

 

Theo quy định của Eximbank, việc tuyển dụng phải đảm bảo tính trung thực, minh bạch, khách quan và người ứng tuyển không phải trả bất kỳ chi phí nào trong quá trình ứng tuyển. Trong trường hợp phát sinh sự việc vi phạm các nguyên tắc nêu trên, Ông/Bà vui lòng phản ánh với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới website để được hỗ trợ

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển
Lương: Thỏa Thuận
Địa điểm làm việc: Hội Sở (Tại TP.HCM)
Hạn nộp hồ sơ: 08/07 — 31/07/2024
Chia sẻ với bạn bè: