MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tham gia quản lý nguồn vốn và sử dụng vốn hàng ngày. 

- Hỗ trợ nghiên cứu tìm ra và đề xuất các cơ hội tối ưu hóa bảng cân đối.

- Hỗ trợ xây dựng và đề xuất cấu trúc bảng cân đối tối ưu để theo đuổi và thực hiện trong dài hạn.

- Tham gia và hỗ trợ quản lý các ưu đãi áp dụng từng thời kỳ cho huy động và cho vay để tối ưu hóa hiệu quả cho banking book.

- Tham gia và hỗ trợ đo lường và quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro thanh khoản. Quản lý tối ưu chi phí của thanh khoản.

- Tham gia vào phân tích, sử dụng các kết quả của phân tích hành vi của khách hàng với huy động, cho vay để có các đề xuất phù hợp trong ALCO.

- Tham gia tìm hiểu giải pháp, xây dựng và triển khai hệ thống quản trị Tài sản nợ - Tài sản có.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy, các chuyên ngành: ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Ngoại thương

- Có kiến thức tổng quan về kinh tế, tài chính. Có kiến thức về quản lý Tài sản Nợ -Tài sản Có, hiểu biết về tiêu chuẩn Basel, FTP, thanh khoản, lãi suất

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng liên quan đến Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có, đặc biệt liên quan FTP, thanh khoản, lãi suất

 

Theo quy định của Eximbank, việc tuyển dụng phải đảm bảo tính trung thực, minh bạch, khách quan và người ứng tuyển không phải trả bất kỳ chi phí nào trong quá trình ứng tuyển. Trong trường hợp phát sinh sự việc vi phạm các nguyên tắc nêu trên, Ông/Bà vui lòng phản ánh với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới website để được hỗ trợ

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển
Lương: Thỏa Thuận
Địa điểm làm việc: Hội Sở (HO)
Hạn nộp hồ sơ: 01/04 — 31/05/2024
Chia sẻ với bạn bè: