MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Chịu trách nhiệm quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống phần mềm công nghệ thông tin tại các Trung tâm dữ liệu:
 • Quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống máy chủ, các hệ thống công nghệ thông tin tại các Trung tâm dữ liệu : quản lý, kiểm tra, sao lưu định kỳ, nâng cấp, cập nhật bản vá, khắc phục lỗ hổng bảo mật, phòng chống virus… Thực hiện bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy chủ và các hệ thống công nghệ thông tin phụ trách : lập hồ sơ gia hạn bảo trì, làm việc với các nhà cung cấp phối hợp bảo trì bảo dưỡng hệ thống được phân công định kỳ đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn, ổn định.
 • Nghiên cứu, đề xuất, triển khai việc cập nhật và nâng cấp phần cứng, phiên bản hệ điều hành, phần mềm, cập nhật các bản vá phù hợp để hệ thống hoạt động an toàn, ổn định;
 • Đề xuất và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện mua sắm, lắp đặt, cấu hình các thiết bị thuộc hạ tầng cơ sở;
 • Nhận dạng và đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro trong vận hành hệ thống máy chủ và các hệ thống công nghệ thông tin;
 • Quản trị tài khoản đặc quyền của các hệ thống công nghệ thông tin được phân công phụ trách:
 • Xây dựng, trình ban hành và triển khai các quy định, quy trình, kế hoạch đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống công nghệ thông tin;
 • Vận hành, kiểm tra định kỳ, đảm bảo tính sẵn sàng khôi phục sau sự cố;
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi hệ thống;
 1. Chịu trách nhiệm về sự an toàn vận hành hệ thống phần mềm công nghệ thông tin và thực hiện triển khai các chính sách về công nghệ thông tin
 • Tuân thủ quy định về an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin hiện hành của Ngân hàng;
 • Nhận dạng và đề xuất biện pháp, quy định, chính sách kiểm soát rủi ro trong vận hành hệ thống máy chủ và các hệ thống công nghệ thông tin;
 • Triển khai các quy định, chính sách về công nghệ thông tin cho toàn Ngân hàng;
 1. Triển khai các dự án và dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT được phân công
 2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành có liên quan.
 • Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và có kinh nghiệm quản lý, vận hành các hệ thống CNTT.
 • Am hiểu các quy trình liên quan đến quản lý và triển khai dự án CNTT, quy trình soạn thảo và ban hành văn bản nội bộ, hướng dẫn công việc về công tác soạn báo cáo, kiểm toán,...
 • Kinh nghiệm ưu tiên :
 • Kinh nghiệm quản trị hệ thống máy chủ trên nền Windows, Linux, AIX
 • Kinh nghiệm quản trị hệ thống ảo hóa ESXi
 • Kinh nghiệm Quản trị hệ thống Mail Exchange; Domain Controller
 • Ưu tiên: có chứng chỉ chuyên môn về hệ điều hành Windows, Linux, quản lý dịch vụ CNTT, quản lý dự án, ISO, MCSA, LPI, AIX, VCA, VCP, MCSE,....

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Hội Sở (Tại Hà Nội)
Hội Sở (Tại TP.HCM)
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển
Lương: Thỏa Thuận
Hạn nộp hồ sơ: 10/07 — 09/08/2024
Chia sẻ với bạn bè: