MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 
 1. Triển khai bộ chỉ tiêu bán hàng, các chính sách đãi ngộ, thi đua dành cho CBQL, CBBH thuộc mảng KHCN và thực hiện đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu hàng tháng, quý, năm của CBQL và CBBH.
 2. Thực hiện các báo cáo liên quan đến KPIs CBBH,CBQL định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo.
 3. Xây dựng các công cụ thẻ dõi, quản lý việc thực hiện chỉ tiêu của CBBH/CBQL như: phần mềm quản lý KPI, các màn hình gắn chỉ tiêu....
 4. Thực hiện việc quản lý chức danh của CBBH bao gồm: phân cấp, đánh giá nâng/giảm cấp, chấm dứt hợp đồng lao động, điều chuyển chức danh, đánh giá bổ nhiệm.
 5. Thực hiện tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉ tiêu bán hàng của CBQL, CBBH/ĐVKD/Khu vực
 6. Tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị của Khu vực, ĐVKD liên quan đến KPIs CBQL, CBBH và cơ chế quản lý CBBH.
 7.   Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên quan kinh tế như: Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương tự.
 • Hiểu biết về lĩnh vực thúc đẩy kinh doanh:
 • Am hiểu phương pháp (mô hình) thúc đẩy bán hàng hiệu quả, bao gồm: Phương pháp đánh giá, phương thức triển khai, tiếp cận, tương tác, cơ chế giảm sát, phương pháp tạo động lực....
 • Am hiểu khung năng lực dành cho đội ngũ CBBH cá nhân và cấp quản lý, có thể xây dựng và triển khai khung năng lực phù hợp với Eximbank theo từng thời kỳ.
 • Am hiểu các phương pháp (mô hình)/cơ chế ghi nhận và đánh giá KPI.
 • Hiểu biết văn bản liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng đặc biệt là quy trình, quy định và sản phẩm KHCN

Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan mảng KPI và phát triển năng lực bán.

Theo quy định của Eximbank, việc tuyển dụng phải đảm bảo tính trung thực, minh bạch, khách quan và người ứng tuyển không phải trả bất kỳ chi phí nào trong quá trình ứng tuyển. Trong trường hợp phát sinh sự việc vi phạm các nguyên tắc nêu trên, Ông/Bà vui lòng phản ánh với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới website để được hỗ trợ

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển
Lương: Thỏa Thuận
Địa điểm làm việc: Hội Sở (HO)
Hạn nộp hồ sơ: 10/06 — 10/07/2024
Chia sẻ với bạn bè: