MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh liên quan các sản phẩm, dịch vụ và đối tác do Phòng KHCN quản lý;

- Lập kế hoạch kinh doanh, phân bổ, giao chỉ tiêu cho các nhân sự trong phòng, các Khu vực/Đơn vị kinh doanh;

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược áp dụng công nghệ mới để tạo nhiều kênh tiện ích và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ dành cho KHCN.

- Xây dựng, cải tiến, phát triển các sản phẩm, dịch vụ và các chính sách lãi suất, phí đối với các sản phẩm, dịch vụ và đối tác do Phòng KHCN quản lý;

- Xây dựng, cập nhật các chính sách, văn bản nghiệp vụ liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ và đối tác do Phòng KHCN quản lý;

- Thường xuyên khảo sát thị trường xây dựng, triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh, công cụ hỗ trợ, khuyến khích kinh doanh để tối ưu hóa hoạt động đảm bảo kiểm soát rủi ro;

- Thực hiện đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho CBNV tại ĐVKD về các chính sách, văn bản nghiệp vụ liên quan sản phẩm, dịch vụ do Phòng KHCN quản lý;

- Tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh của Phòng, đảm bảo nhận dạng, đo lường, kiểm soát rủi ro và tuân thủ các chính sách, quy định nội bộ của Eximbank và Pháp luật;

- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của Phòng trên cơ sở kế hoạch của Khối giao hàng tháng/quý/năm;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng, ban hành và triển khai các quy định, chính sách có liên quan;

- Tổ chức điều phối công việc, phân công nhiệm vụ, thiết lập KPI, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc cho CBNV trong Phòng;

- Xử lý các vướng mắc, khó khăn của Khu vực/Đơn vị kinh doanh trong quá trình triển khai bán các sản phẩm tín dụng, huy động và dịch vụ khách hàng;

- Tổ chức, quản lý việc thực hiện các loại báo cáo định kỳ theo quy định và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công của Ban giám đốc Khối.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan kinh tế như: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Am hiểu về phân khúc khách hàng, cơ cấu trạnh tranh của thị trường, các chính sách, quy định liên quan lĩnh vực phụ trách;

- Am hiểu về thị trường, công nghệ số trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, phương pháp nghiên cứu, đánh giá thị trường phục vụ công tác phát triển sản phẩm;

- Am hiểu và có kinh nghiệm trong việc xây dựng, phân bổquản lý triển khai kế hoạch kinh doanh.

- Có tối thiểu 8 năm kinh nghiệm công tác trong ngành tài chính ngân hàng, trong đó có 03 năm kinh nghiệm quản lý điều hành ở cấp Phòng hoặc tương đương trong lĩnh vực có liên quan

- Năng lực lãnh đạo: Tư duy chiến lược; Quản lý, hoạch định công việc; Quản trị sự thay đổi; Hợp tác vì mục tiêu chung; Hướng tới kết quả; Quản lý nhân sự và truyền nhiệt huyết cho nhân viên.

 

 

Theo quy định của Eximbank, việc tuyển dụng phải đảm bảo tính trung thực, minh bạch, khách quan và người ứng tuyển không phải trả bất kỳ chi phí nào trong quá trình ứng tuyển. Trong trường hợp phát sinh sự việc vi phạm các nguyên tắc nêu trên, Ông/Bà vui lòng phản ánh với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới website để được hỗ trợ

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Vị trí Quản lý
Hội Sở (HO)
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển
Lương: Thỏa Thuận
Địa điểm làm việc: Vị trí Quản lý, Hội Sở (HO)
Hạn nộp hồ sơ: 01/12 — 02/01/2024
Chia sẻ với bạn bè: