MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kế toán chi phí tại Hội sở và đơn vị kinh doanh

- Thực hiện hạch toán kế toán chi tiêu nội bộ tại Hội sở và các đơn vị kinh doanh phụ trách

- Thực hiện, theo dõi xuất, nhập kho văn phòng phẩm, ấn chỉ tại các đơn vị kinh doanh

- Thực hiện, theo dõi tình hình nhập xuất tài sản cố định, công cụ lao động, vật liệu, trích khấu hao TSCĐ, theo dõi mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản

- Kiểm tra, giám sát các khoản chi phí quản lý của Hội sở  và đơn vị kinh doanh

- Đảm bảo các khoản chi của Hội sở, đơn vị kinh doanh phụ trách nằm trong hạn mức chi phí quản lý được TGĐ phê duyệt hàng tháng/quý/năm

- Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng trong việc quản lý tổ chức, kiểm soát ghi nhận các khoản chi phí, tạm ứng, quản lý tài sản

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện các khoản tạm ứng, phải thu, phải trả của các khoản liên quan đến công tác chi tiêu nội bộ của Hội sở, đơn vị kinh doanh phụ trách

- Theo dõi tiến độ thanh toán các nhà cung cấp

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật

- Thực hiện các báo cáo nội bộ cung cấp cho lãnh đạo, Phòng/Ban định kỳ hoặc đột xuất

- Phát hiện, báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, chức năng, nhiệm vụ và đề xuất giải pháp cho Trưởng phòng để được chỉ đạo kịp thời

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng/Phó phòng/Chuyên viên cấp cao/Kiểm soát viên

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán,....

- Hiểu biết về lĩnh vực đảm nhận: Am hiểu về hệ thống hoạt động của Ngân hàng

- Có kiến thức nhất định về các văn bản quy phạm pháp luật, ... đặc biệt là các qui trình, qui định về Kế toán, Thuế, Quy chế tài chính.

 

Theo quy định của Eximbank, việc tuyển dụng phải đảm bảo tính trung thực, minh bạch, khách quan và người ứng tuyển không phải trả bất kỳ chi phí nào trong quá trình ứng tuyển. Trong trường hợp phát sinh sự việc vi phạm các nguyên tắc nêu trên, Ông/Bà vui lòng phản ánh với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới website để được hỗ trợ

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển
Lương: Thỏa Thuận
Địa điểm làm việc: Hội Sở (HO)
Hạn nộp hồ sơ: 05/03 — 30/03/2024
Chia sẻ với bạn bè: