- Thực hiện kinh doanh TPCP, TPCQĐP, TPKB, các loại giấy tờ có giá khác có tính chất tương tự và các sản phẩm phái sinh liên quan.

  • Tham gia nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mô, dự báo lãi suất thị trường và nghiên cứu đề xuất các sản phẩm mới, sản phẩm phái sinh có liên quan đến TPCP, TPCQĐP, TPKB. Nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến TPCP, TPCQĐP, TPKB.
  • Thực hiện thống kê, lập dữ liệu giao dịch phục vụ việc kinh doanh, mua bán TPCP, TPCQĐP, TPKB,
  • Tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư từ thị trường TPCP, TPCQĐP, TPKB.
  • Thực hiện mua bán, TPCP, TPCQĐP, TPKB theo phương án kinh doanh đã được phê duyệt và chỉ tiêu kinh doanh được giao.

- Quản lý danh mục TPCP, TPCQĐP, TPKB, các loại giấy tờ có giá khác có tính chất tương tự và các sản phẩm phái sinh liên quan mang lại hiệu quả cho Eximbank.

  • Đánh giá danh mục TPCP, TPCQĐP, TPKB hàng ngày để phân tích, định hướng giao dịch.
  • Định kỳ báo cáo danh mục TPCP, TPCQĐP, TPKB cho cấp quản lý và đề xuất hướng kinh doanh.

- Mua bán TPCP, TPCQĐP, TPKB… theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, ALCO, Ban điều hành cho sổ ngân hàng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công trong từng thời kỳ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên quan kinh tế như: quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương...

- Hiểu rõ các sản phẩm đầu tư trên thị trường. Am hiểu các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động đầu tư của Eximbank và của pháp luật.

- Kinh nghiệm làm việc áp dụng đối với vị trí Chuyên viên: Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng hoặc đầu tư tài chính

- Khả năng tư duy, sáng tạo, nhận định, xử lý, phân tích và tổng hợp thông tin.

- Khả năng triển khai, hướng dẫn các chính sách, quy trình, quy định nghiệp vụ liên quan.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển
Lương: 8,000,00020,000,000 VNĐ
Địa điểm làm việc: Hội Sở (HO)
Hạn nộp hồ sơ: 16/04 — 30/05/2024
Chia sẻ với bạn bè: