MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chỉ đạo xây dựng/chỉnh sửa chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ Kiểm toán nội bộ (KTNB) trình Ban Kiểm soát (BKS) xem xét, phê duyệt.

- Phân công cho Phó trưởng KTNB và các lãnh đạo phòng thuộc Ban KTNB

- Chỉ đạo, rà soát và trình phê duyệt việc xây dựng kế hoạch KTNB hàng năm, điều chỉnh kế hoạch kiểm toán khi cần thiết để đáp ứng với những thay đổi về hoạt động kinh doanh, rủi ro, vận hành, dự án, hệ thống và kiểm soát của Ngân hàng.

- Báo cáo, trao đổi với Ban kiểm soát các thay đổi trọng yếu trong kỳ để xem xét và phê duyệt.

- Tổ chức triển khai thực hiện kiểm toán đối với mọi hoạt động bao gồm hoạt động thuê ngoài và tất cả các đơn vị trong hệ thống Eximbank theo kế hoạch đã được phê duyệt/đột xuất, thành lập các Đoàn kiểm toán tại đơn vị và đảm bảo chất lượng kiểm toán các đơn vị, nghiệp vụ trong hệ thống Eximbank.

- Kiểm tra đánh giá độc lập việc tuân thủ cơ chế, chính sách, quy định nội bộ về giám sát quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và đánh giá mức đủ vốn của HĐQT, Tổng giám đốc, cá nhân, bộ phận.

- Đề xuất, kiến nghị đối với cấp thẩm quyền và các bộ phận liên quan để xử lý các tồn tại, hạn chế. Chỉ đạo theo dõi, báo cáo việc khắc phục chỉnh sửa các khuyến nghị của các đơn vị.

- Báo cáo BKS kết quả kiểm toán/kiểm tra/rà soát, đánh giá từng đơn vị/mảng nghiệp vụ trong hệ thống Eximbank.

- Chỉ đạo, phân công cán bộ KTNB thực hiện thẩm định BCTC theo quy định

- Chỉ đạo lập và kiểm soát các báo cáo định kỳ/đột xuất gửi BKS/HĐQT/NHNN về hoạt động kiểm toán nội bộ, kết quả chương trình đảm bảo chất lượng KTNB.

- Tư vấn cho BĐH về quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ thông qua việc tham gia các cuộc họp quan trọng của Hội đồng thuộc BĐH.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, lộ trình phát triển và nâng cao vị thế của KTNB

- Lập ngân sách hoạt động của Ban KTNB và kiểm soát chi phí trong phạm vi được duyệt.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban kiểm soát.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng. Ưu tiên ứng viên có các bằng cấp chuyên môn về kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro như ACCA/CPA/CIA ... Ưu tiên có thêm bằng thạc sỹ chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Luật/ Kinh tế/ Quản trị kinh doanh/ Tài chính/ Ngân hàng…

- Có 10 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành tài chính ngân hàng trong đó có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm KTNB/ Kiểm soát nội bộ / Quản trị rủi ro và 02 năm kinh nghiệm quản lý điều hành.

- Có kiến thức về Kế toán, báo cáo tài chính và quản lý tài chính.

- Có kiến thức về pháp luật và kinh tế, quản trị rủi ro, quản trị công ty, khung kiểm soát nội bộ, hệ thống CNTT.

- Hiểu biết về các nghiệp vụ chung của Ngân hàng, về hệ thống CNTT, về kiểm định, giám sát mô hình định lượng, phân tích rủi ro trong ngành ngân hàng.

- Hiểu biết về quy tắc ứng xử, đạo đức kinh doanh, khả năng nhận diện gian lận.

- Có kỹ năng phân tích kiểm soát, kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhân sự và tổ chức công việc;

- Kỹ năng suy luận, phân tích vấn đề.

- Kỹ năng tương tác với các các cấp lãnh đạo, các đơn vị/cá nhân trong toàn hệ thống cũng như với các cơ quan kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước, thanh tra và các cơ quan nhà nước khác.

- Kỹ năng thuyết trình, hướng dẫn nhân viên.

- Khả năng giao tiếp tốt, trình bày, soạn thảo báo cáo và văn bản phù hợp (word, excel, power point,..)

- Tiếng Anh đảm bảo yêu cầu công việc;

 

Theo quy định của Eximbank, việc tuyển dụng phải đảm bảo tính trung thực, minh bạch, khách quan và người ứng tuyển không phải trả bất kỳ chi phí nào trong quá trình ứng tuyển. Trong trường hợp phát sinh sự việc vi phạm các nguyên tắc nêu trên, Ông/Bà vui lòng phản ánh với chúng tôi theo thông tin liên hệ dưới website để được hỗ trợ

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển
Lương: Thỏa Thuận
Địa điểm làm việc: Hội Sở (Tại TP.HCM)
Hạn nộp hồ sơ: 02/07 — 31/07/2024
Chia sẻ với bạn bè: